امور مالی

در صورتی که قصد پرداخت به صورت بانکی را دارید میتوانید مبلغ را به شماره حساب های زیر وارزی نمایید . همچنین در صورت امکان میتوانید مبالغ خود را به صورت آنلاین از طریق درگاه پرداخت بانک ملت واریز نمایید.
سامانه پرداخت آنلاین بانک ملت

شماره حساب ها , کارت و شبا به شرح زیر می باشد.

شماره حساب ها
بانک شماره کارت شماره حساب
ملت 4143 1346 3379 6104 41065269-78
ملی 8183 7626 9972 6037 0339809134004
سامان 3342 1958 8610 6219 9422-800-1365950-1

کلیه حساب ها به نام مسیب امیرنانیان می باشد.

بانک شماره شبا
سامان IR44 0560 9422 8000 1365 9500 01
ملت IR36 0120 0100 0000 4106 5269 78

کلیه حساب ها به نام مسیب امیرنانیان می باشد.