سرور اختصاصی آلمان

دیتاسنتر Myloc

DE ded-1
Cpu:Intel Core i5-3450 (4 x 3.50 GHz)
ram: 16 GB DDR3
HDD: 2*1 TB SATA
Port: 1000 Unlimited
Additional ip : 1 Euro per ip

جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید
DE ded-2
Cpu:AMD Opteron 3365 (8 x 2,3 GHz)
ram: 24 GB DDR3
HDD: 2*1 TB SATA
Port: 1000 Unlimited
Additional ip : 1 Euro per ip

جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید
DE ded-3
Cpu: i7-4790k (4 x 4,0 GHz mit HT)
ram: 32 GB DDR3
HDD: 2*1 TB SATA or SSD
Port: 1000 Unlimited
Additional ip : 1 Euro per ip

جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید
DE ded-4
Cpu: Intel Core i7-6700k (4 x 4,0 Ghz)
ram: 32 GB DDR4
HDD: 2 x 240 GB SSD
Port: 1000 Unlimited
Additional ip : 1 Euro per ip

جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید
DE ded-5
Cpu: Intel Core i7-3930K (6 x 3.8 GHz)
ram: 64 GB DDR4
HDD: 3 TB SATA
Port: 1000 Unlimited
Additional ip : 1 Euro per ip

جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید
DE ded-6
Cpu: i7-5820k (6 x 3,3 GHz)
ram: 128 GB DDR4 ECC
HDD: 2 x 2 TB SATA
Port: 1000 Unlimited
Additional ip : 1 Euro per ip

جهت اطلاع از قیمت روز تماس بگیرید