میزبانی وب cPanel

هاست 500 مگ
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود
ادان دامین: 1 عدد
سایر امکانات: نامحدود
هاست 1 گیگ
فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
ادان دامین: 2 عدد
سایر امکانات: نامحدود
هاست 2 گیگ
فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
ادان دامین: 2 عدد
سایر امکانات: نامحدود