سرور مجازی پرسرعت ایران با هارد پرسرعت SSD NVMe

منابع 100% اختصاصی و واقعی, بدون اورسل و سخت افزار فوق العاده قویع و پرسرعت

سرور مجازی ایران SSD 1
CPU:Xeon E5 2650V2 2Core
Ram: 1 GB DDR3
HDD: 20 GB SSD
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SSD 2
CPU:Xeon E5 2650V2 2core
Ram: 2 GB DDR3
HDD: 30 GB SSD
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
سرور مجازی ایران SSD 4
CPU:Xeon E5 2650 3Core
Ram: 4 GB DDR3
HDD: 40 GB SSD
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 6
CPU:Xeon E5 2650V2 4Core
Ram: 6 GB DDR3
HDD: 50 GB SSD
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 8
CPU:Xeon E5 2650V2 5Core
Ram: 8 GB DDR3
HDD: 60 GB SSD
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 10
CPU:Xeon E5 2650V2 6Core
Ram: 10 GB DDR3
HDD: 70 GB SSD
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 12
CPU:Xeon E5 2650V2 8Core
Ram: 12 GB DDR3
HDD: 80 GB SSD
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin
سرور مجازی ایران SSD 16
CPU:Xeon E5 2650V2 8Core
Ram: 16 GB DDR3
HDD: 100 GB SSD
BW: Unlimited
Port: 1000 Mbps
Uptime: 99.9%
+ لایسنس رایگان Cpanel یا DirectAdmin