شماره حساب
در صورتی که قصد پرداخت به صورت بانکی را دارید میتوانید مبلغ را به شماره حساب های زیر وارزی نمایید . همچنین در صورت امکان میتوانید مبالغ خود را به صورت آنلاین از طریق درگاه پرداخت بانکی واریز نمایید.

شماره حساب ها , کارت و شبا به شرح زیر می باشد.

شماره حساب ها
بانکشماره کارتشماره حساب
ملت2659 8064 3374 610441065269-78
ملی8183 7626 9972 60370339809134004

 

کلیه حساب ها به نام مسیب امیرنانیان می باشد.

بانکشماره شبا
ملتIR36 0120 0100 0000 4106 5269 78

کلیه حساب ها به نام مسیب امیرنانیان می باشد.


logo-samandehi