شماره حساب
در صورتی که قصد پرداخت به صورت بانکی را دارید میتوانید مبلغ را به شماره حساب های زیر وارزی نمایید . همچنین در صورت امکان میتوانید مبالغ خود را به صورت آنلاین از طریق درگاه پرداخت بانکی واریز نمایید.

شماره حساب ها , کارت و شبا به شرح زیر می باشد.

شماره حساب ها
بانکشماره کارتشماره حساب
ملت6317 7708 3373 610441065269-78
ملی
پاسارگاد

 

به نام مسیب امیرنانیان می باشد.

بانکشماره شبا
ملتIR36 0120 0100 0000 4106 5269 78
پاسارگاد

به نام مسیب امیرنانیان می باشد.


logo-samandehi